Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Verified Key Strengths
With a smooth production process, we could have your orders shipped in 3 days.
Our company mainly focus on North America,Western Europe,Domestic Market, and we also export to other markets. Please contact us to find out more.
Verified Video

Giới thiệu video

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Nov.2020 - Nov.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Trading Company
  Ngành: Body Art
  Sản phẩm/Dịch vụ: Permanent Makeup Pigment; Microblading Pen; Permanent Makeup Machine; Microblading Blade; Practice Skin
  Số lượng nhân viên: 11 - 50 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 13 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 500 Square meters
  Kích thước văn phòng: 360 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 03629353
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

 • Báo cáo-2Thời hạn hợp lệ: Nov.2020 - Nov.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Shareholder/Partner
  Loại hình kinh doanh: Manufacturer
  Ngành: Body Art
  Sản phẩm/Dịch vụ: Permanent Makeup Pigment, Microblading Pen, Permanent Makeup Machine, Microblading Blade, Practice Skin
  Số lượng nhân viên: 11 - 50 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 2000 Square meters
  Năng lực sản xuất hàng năm (Năm trước): Permanent Makeup Pigment: 1,100,000 Pcs, Microblading Pen: 1,100,000 Pcs, Permanent Makeup Machine: 110,000 Pcs, Microblading Blade: 11,000,000 Pcs, Practice Skin: 2,200,000 Pcs
  Để biết thêm chi tiết về năng lực sản xuất của nhà cung cấp này, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Số lượng thanh tra QA/QC: 2 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Nov.2020 - Nov.2021
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này